nästa
föregående
poster

Infographic

Vad är ekosystemtjänster?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-169-sv
Publicerad 2022-05-17 Senast ändrad 2023-08-29
Naturen utför många värdefulla tjänster åt oss. Vissa av dessa tjänster är relativt lätta att kvantifiera, såsom grödor, fiske och timmer; medan andra tjänster är mindre lätta att bedöma. Hur beräknar man på ett korrekt sätt pollineringens värde för jordbruket eller våtmarkernas skydd mot översvämningar?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals2021
Dokumentåtgärder