Rättsligt meddelande

Sida Senast ändrad 2017-07-24

Om inget annat uppges får innehållet på EEA:s webbplats, som Europeiska miljöbyrån (EEA) har nyttjande- och äganderätten till, vidareutnyttjas gratis för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, förutsatt att källan anges och att informationen i fråga återges i sin helhet. För vidareutnyttjandet av viss information på webbplatsen kan andra villkor gälla. Om så är fallet åtföljs det relevanta avsnittet av ett upphovsrättsmärke eller ett omnämnande av de särskilda villkoren.

EEA:s policy för vidareutnyttjande av information följer Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn inom hela EU, och kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens dokument.

EEA frånsäger sig allt ansvar för vidareutnyttjandet av det innehåll som är tillgängligt på byråns webbplats.

Miljöbyråns logotyp tillhör EEA och är registrerad hos Wipo (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). Den får återges i medierna för journalistikändamål, men all övrig användning kräver att miljöbyrån först gett sitt godkännande. Logotypen får inte beskäras eller ändras på annat sätt än vad som anges i EEA:s grafiska stilguide. Du kan ladda ner byråns logotyper i olika format och på olika språk här.

Om du har frågor kring vidareutnyttjande av innehållet på EEA:s webbplats kan du skicka e-post till oss på adressen copyrights@eea.europa.eu eller vända dig till Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Köpenhamn K, tfn +45 33367100, fax +45 33367199.

Geographic coverage

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100