nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Var kan jag hitta data om utsläpp och överföringar av industriföroreningar?

HelpCenter FAQ

Portalen för industriutsläpp (tidigare E-PRTR) är det Europaomfattande register som tillhandahåller viktiga och lättillgängliga miljödata från industrianläggningar i EU:s medlemsstater och i Liechtenstein, Norge, Serbien, Schweiz och på Island. Den innehåller data som rapporteras in årsvis av mer än 30 000 industrianläggningar och omfattar 65 ekonomiska verksamheter över hela Europa.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Industri
Dokumentåtgärder