nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan jag hjälpa till att lösa problemet med marint skräp?

HelpCenter FAQ

Marint skräp utgör ett växande bekymmer och privatpersoner kan bidra avsevärt genom att förhindra att skräp från deras dagliga aktiviteter hamnar i miljön. Problemet med marint skräp är relaterat till produktion och till våra konsumtionsmönster, och sättet på vilket vi gör oss av med och hanterar avfall. Huvudproblemet orsakas av plastskräp som ackumuleras i miljön för hundratals år framåt, och som sakta bryts ned till mikroplaster och orsakar skada på samtliga ekosystem.

 

Du kan aktivt hjälpa till genom att delta i de strandstädningar som organiseras över hela Europa. Du kan också samla in de data och den information som behövs för att hjälpa myndigheterna att bättre hantera och förhindra den marina nedskräpningen. EEA har utvecklat Marine LitterWatch (MLW) för att möjliggöra insamling av data över hela Europa. För mer information, besök MLW:s webbsida eller kontakta marinelitterwatch@eea.europa.eu.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Havs- och vattenmiljö
Dokumentåtgärder