nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan förnybar energi hjälpa oss att nå EU:s klimat- och energimål?

HelpCenter FAQ

Det europeiska energisystemet genomgår snabba förändringar i syfte att styra om EU:s ekonomi i riktning mot koldioxidneutralitet och en hållbar och effektiv resursanvändning. Förnybar energi bidrar till denna omställning. EU:s ansträngningar att fördubbla andelen energi från förnybara källor i dess slutliga användning har gett resultat; användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser till följd av dessa har minskat avsevärt. Även om förnybar energi också har bidragit till att minska vissa luftföroreningar, såsom svaveldioxid, är resultaten inte enbart positiva. I länder där förbränningen av biomassa har ökat avsevärt sedan 2005 har även utsläpp av vissa luftföroreningar, däribland partiklar, ökat.

 

För mer information, se vår sammanfattning Renewable energy in Europe: key for climate objectives, but air pollution needs attention (inte översatt till svenska). Rapporten visar aktuella trender inom teknik för energi från förnybara energikällor för el, värme och kyla samt transporter, och per land. I vår översikt över effekterna av förnybar energi presenterar vi dessutom uppskattning av effekter av förbrukningen av förnybar energi på användningen av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar sedan 2005.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Energi
Dokumentåtgärder