nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Hur kan Europas ”jord till bord”-strategi bidra till ett miljövänligare livsmedelssystem?

HelpCenter FAQ

Som en del av den europeiska gröna given ska ”jord till bord”-strategin hjälpa till att omforma våra livsmedelssystem, som i dag står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser, förbrukar många naturresurser och ofta leder till en utarmning av den biologiska mångfalden och till negativa effekter på hälsan. Syftet med denna strategi är att reducera användningen av bekämpningsmedel, hantera överskott av näringsämnen och antimikrobiell resistens samt utöka det ekologiska jordbruket inom EU. Dess mål är att skapa ett hälsosamt livsmedelssystem, minska jordbrukets klimateffekter, begränsa minskningen av den biologiska mångfalden samt ge dem som arbetar inom sektorn rättvisare inkomster. Åtskilliga rådgivningstjänster samt finansiella instrument, forskning och innovation ska bidra till denna övergång.

 

Läs mer i miljöbyråns artikel Changing menus, changing landscapes – Agriculture and food in Europe (inte översatt till svenska).

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Jordbruk
Dokumentåtgärder