Välkomna ett nyfött barn till din familj genom att plantera ett träd.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Ni får inte bara ett glatt minne, utan trädet kommer att ge er skugga, skapa ett litet ekosystem och alstra syre.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100