OM SOER 2010

Endre språk
Side utløpt Sist endret 22.04.2016
SOER 2010 inneholder et sett vurderinger av den nåværende tilstanden på Europas miljø, hvordan tilstanden sannsynligvis vil bli i framtiden, hva som blir gjort og hva som kan gjøres for å forbedre den, hvordan globale utviklinger kan påvirke framtidige trender… og mer.

Hva er SOER 2010?

Europas miljø – tilstand og utsikter 2010 (SOER 2010) er i all hovedsak rettet mot beslutningstakere i Europa og ellers i verden som arbeider med å utforme og iverksette politikk som kan støtte miljøforbedringer i Europa. Opplysningene kan også hjelpe borgerne i Europa med bedre å forstå, bry seg om og forbedre Europas miljø.

SOER 2010-"paraplyen" består av fire sentrale deler:

  1. et sett med 13 temarapporter om sentrale miljøtemaer for hele Europa,
  2. en forklarende rapport om globale megatrender som er relevante for Europas miljø,
  3. et sett med 38 landrapporter om miljøet i hvert enkelt land i Europa,
  4. et sammendragen integrert vurdering basert på rapportene nevnt over og andre EEA-aktiviteter.

 

Figur 1: SOER 2010-rapporter

Figur 1: SOER 2010-rapporter

 

Alle SOER 2010-rapportene er tilgjengelig på SOER 2010-nettsiden www.eea.europa.eu/soer. Nettsiden inneholder i tillegg nøkkelfakta og budskap, sammendrag i en ikke-teknisk tone, audiovisuelle innslag i tillegg til opplysninger til media og om lanseringer og begivenheter.

 

Relatert innhold

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100