SOER 2010

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-04-22
SOER 2010 ataskaitoje pateikiami Europos aplinkos esamos būklės, galimos jos būklės ateityje, šiuo metu vykdomų veiksmų ir veiksmų, kuriuos būtų galima atlikti siekiant pagerinti jos būklę, vertinimai, ir vertinama tai, kokią įtaką pasaulyje vykstantys įvykiai gali turėti ateities tendencijoms, ir kt.


Kas yra SOER 2010?

Ataskaita „Europos aplinka: 2010 m. būklė ir perspektyvos“ (SOER 2010) yra pirmiausia skirta politikams Europoje ir už jos ribų, kuriantiems ir įgyvendinantiems politikos priemones, kurios gali prisidėti prie aplinkos apsaugos Europoje. Ši informacija taip pat padeda Europos piliečiams geriau suprasti Europos aplinką, ja rūpintis ir ją saugoti.

 

SOER 2010 ataskaitos pagrindą sudaro keturi pagrindiniai vertinimai:

1.       13 Europos lygmens teminių vertinimų, apimančių svarbiausias aplinkos apsaugos temas;

2.       Visuotinių tendencijų, susijusių su Europos aplinka, tiriamasis vertinimas;

3.       38 šalių vertinimai, kuriuose pateikiami atskirų Europos šalių aplinkos vertinimai;

4.       Sintezė integruotas vertinimas, atliktas remiantis pirmiau minėtais vertinimais ir kita EAA veikla.

 

1 pav.         SOER 2010 vertinimai

Figure 1 - LT

Visą 2010 m. aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaitą galima rasti SOER 2010 interneto svetainėje adresu www.eea.europa.eu/soer. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiami svarbiausi faktai ir pranešimai, santraukos netechnine kalba ir garso bei vaizdo medžiaga, taip pat informacija spaudai, informacija apie pristatymus ir įvykius.

 

 

Susijusi informacija

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100