Mestské prostredie - základný údaj 5

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 28. 11. 2013
Látky znečisťujúce ovzdušie vrátane jemných častíc a prekurzorov ozónu sa môžu prenášať vzduchom tisíce kilometrov po celom kontinente. V mnohých mestách je len časť miestneho znečistenia ovzdušia spôsobená samotným mestom.
Akcie dokumentu
zahrnuté do:
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás