Tätortsmiljö - viktigt faktum 1

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-11-28
I Europa bor omkring 75 procent av befolkningen i tätortsområden, och siffran väntas stiga till omkring 80 procent 2020.
Insorterad under
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100