Miesto aplinka - pagrindinis faktas 5

Pakeisti kalbą
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Paskelbta 2013-11-28
Oro teršalai, pavyzdžiui, kietosios dalelės ir ozono pirmtakai, gali nukeliauti oru per visą žemyną tūkstančius kilometrų. Daugelyje miestų vietinės kilmės tarša sudaro tik nedidelę oro taršos dalį.
Dokumento veiksmai
kategorijoje: