Miesto aplinka - pagrindinis faktas 1

Pakeisti kalbą
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Paskelbta 2013-11-28
Apie 75 proc. Europos gyventojų gyvena mieste; numatoma, kad iki 2020 m. šis skaičius padidės iki 80 proc.
kategorijoje:
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100