Bymiljø - viktig faktum 5

Endre språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publisert 28.11.2013
Luftforurensning, inklusive svevestøv og ozonforløpere, kan føres tusenvis av kilometer over kontinentet gjennom luften. I mange byer vil bare en del av luftforurensningen være skapt lokalt.
Dokumenter handlinger
arkivert under: