Αστικό περιβάλλον - κύριο δεδομένο 5

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2013
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, περιλαμβανομένων των πρόδρομων ουσιών όζοντος και των σωματιδίων, μπορούν να διανύσουν αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταφερόμενοι από τον αέρα. Σε πολλές πόλεις, μέρος μόνο της τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης παράγεται από την ίδια την πόλη.
Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας