Atliekos ir materialieji ištekliai - pagrindinė informacija 5

Pakeisti kalbą
SOER 2010 Message (Deprecated) Paskelbta 2013-09-06
Europos vartojimo ir gamybos būdų bei mastų poveikis aplinkai, kenkiantis ekosistemoms ir žmonių sveikatai, jaučiamas toli už jos ribų. Daugumoje prognozių numatoma, kad materialiųjų išteklių vartojimas augs tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje, todėl didės ir pagrindiniai atliekų srautai.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100