Отпадъци и материални ресурси - посланиe 5

Смяна на език
SOER 2010 Message (Deprecated) Публикуван 06-09-2013
Въздействието върху околната среда, произтичащо от моделите на потребление и производство в Европа, което може да причини увреждане на екосистемите и да засегне здравето на човека, се простира далеч извън границите на континента. Повечето прогнози предвиждат продължаване на ръста на употребата на материални ресурси в ЕС и в световен мащаб и, съответно, нарастване на обемите на основните групи отпадъци.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100