Odpady i zasoby materiałowe - wiadomość 5

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-09-06
Presja na środowisko wynikająca z europejskich wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych, mogąca prowadzić do uszkodzenia ekosystemów i oddziaływania na zdrowie ludzi, rozprzestrzenia się daleko poza granice Europy. Większość prognoz przewiduje ciągły wzrost w zakresie wykorzystywania zasobów materiałowych zarówno w UE, jak i na całym świecie, przy czym wzrosną także wielkości najważniejszych strumieni odpadów.
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100