Moria a pobrežné oblasti - základná skutočnosť 1

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publikované 05. 09. 2013
Pozoruje sa ničenie morských a pobrežných ekosystémov v Čiernom, Stredozemnom, Baltskom mori, v severovýchodnom Atlantiku a v Arktíde. Tento trend je spôsobený rybolovom, poľnohospodárstvom, priemyselným používaním chemických látok, rozvojom cestovného ruchu, lodnej dopravy, využívaním energie a inými námornými činnosťami. Predpokladaná zmena klímy pravdepodobne zvýši vplyv týchto činností vo všetkých moriach, aj v Arktíde.

Temporal coverage

Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100