Hav- og kystmiljøet - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 05.09.2013
Økosystemene i hav- og kystområdene er svekket i Svartehavet, Middelhavet, Østersjøen, Nordøst-Atlanteren og Arktis. Denne utviklingen skyldes fiske, landbruk, kjemikalier i industrien, turistutbygging, skipsfart, energiutvinning og annen virksomhet til sjøs. Prognosene tilsier at klimaendringene sannsynligvis vil forsterke virkningene av disse aktivitetene i alle havområder, inklusive i Arktis.

Temporal coverage

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100