Žemėnauda - pagrindinė informacija 1

Pakeisti kalbą
SOER 2010 Message (Deprecated) Paskelbta 2013-11-28
Žemės ištekliai yra riboti. Nuo to, kaip naudojama žemė, labai priklauso pokyčiai aplinkoje, kurie daro reikšmingą poveikį gyvenimo kokybei, ekosistemoms ir infrastruktūros valdymui. Bendruomenėms stengiantis švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, aplinkos pokyčiai savo ruožtu turės vis didesnę įtaką Europos žemėnaudai.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100