Użytkowanie gruntów - wiadomość 1

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-11-28
Grunty są zasobem ograniczonym, przy czym sposób ich użytkowania stanowi jeden z głównych czynników zmian środowiskowych i wywiera znaczący wpływ na jakość życia i ekosystemów oraz na zarządzanie infrastrukturą. Z kolei zmiany środowiskowe będą w coraz większym stopniu wywierać wpływ na sposób, w jaki Europejczycy użytkują grunty, w miarę jak społeczności będą pracować na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich.
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100