Użu tal-art - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Message (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2013
L-art hija riżors finit u l-mod li bih tintuża huwa wieħed mid-determinanti prinċipali tat-tibdil ambjentali, b’impatti sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja u l-ekosistemi kif ukoll fuq il-ġestjoni tal-infrastruttura. Barra minn hekk, it-tibdil ambjentali ser jinfluwenza dejjem aktar il-mod li bih l-Ewropej jużaw l-art hekk kif komunitajiet jaħdmu biex jimmitigaw u jaddattaw għat-tibdil fil-klima.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina