Arealbruk - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 28.11.2013
Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, er en av de viktigste drivkreftene bak miljøendringer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet, for økosystemer og for infrastrukturforvaltningen. Miljøendringene vil i sin tur få stadig større betydning for måten europeerne bruker arealet på, når samfunnet søker å finne måter å redusere og tilpasse seg klimaendringene.
arkivert under: , , ,
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100