Saldūdens kvalitāti - svarīga informācija 1

Mainīt valodu
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicēts 06.09.2013
Saldūdens Eiropā satur daudzus piesārņotājus, tostarp uzturvielas, metālus, pesticīdus, patogēnos mikroorganismus, rūpnieciskās ķimikālijas un farmaceitiskos līdzekļus. Tie var nelabvēlīgi ietekmēt ūdens ekosistēmas, izpostīt biotopus un iznīcināt saldūdens floru un faunu. Slikta ūdens kvalitāte var apdraudēt arī cilvēku veselību.
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100