Ferskvann kvalitet - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 06.09.2013
Europas ferskvannsressurser inneholder mange forurensende stoffer, blant annet næringsstoffer, metaller, plantevernmidler, patogene mikroorganismer, industrikjemikalier og legemidler. Disse kan skade økosystemene i vann, forringe habitater og medføre tap av ferskvannsdyr og -planter. Dårlig vannkvalitet kan også bli et helseproblem for menneskene.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100