Klimato kaita - pagrindinis faktas 3

Pakeisti kalbą
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Paskelbta 2010-11-28
Kol kas tik 11 Europos šalių ir keletas regionų bei miestų yra priėmę prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.

Temporal coverage

Dokumento veiksmai
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100