Изменение на климата - послание 1

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2010
Повишаване на температурата с 2° C или повече вероятно ще предизвика сериозни сътресения.
Действия към документ
категории:
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100