Tilpasning til klimaendringer - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publisert 28.11.2010
Temperaturstigninger på 2 °C eller mer vil sannsynligvis skape store forstyrrelser.
Dokumenter handlinger
arkivert under:
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100