Κλιματική αλλαγή - κύριο δεδομένο 1

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 28/11/2010
Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2°C ή και περισσότερο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές.
Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας