Prispôsobenie sa zmene klímy - základný údaj 3

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 28. 11. 2010
Doteraz prijalo 11 európskych krajín a niekoľko regiónov a miest stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy.

Temporal coverage

Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100