Prispôsobenie sa zmene klímy - základný údaj 1

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 28. 11. 2010
Zvýšenie teploty o 2 °C alebo viac môže spôsobiť veľké narušenie rovnováhy.
Akcie dokumentu
zahrnuté do: