Adattament għat-Tibdil fil-Klima - Fatti ewlenin 3

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2010
S’issa, 11-il pajjiż Ewropew, u xi reġjuni u bliet, addottaw strateġiji għall-adattament għat-tibdil fil-klima.

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100