Adattament għat-Tibdil fil-Klima - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 28 Nov 2010
Żidiet fit-temperatura ta’ 2° C jew aktar x’aktarx li jikkawżaw taqlib maġġuri.
Dokument ta’ Azzjonijiet
Filed under:
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100