další
předchozí
položky
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Odpady a zdroje materiálu - sdělení 5

Změnit jazyk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publikováno 06.09.2013
Tlaky evropských spotřebních a výrobních vzorců na životní prostředí, které případně mohou vyústit v poškození ekosystémů a mohou mít vliv na lidské zdraví, se šíří daleko za hranice Evropy. Většina výhledů předpovídá pokračující rostoucí používání zdrojů materiálů v EU i v celosvětovém měřítku a též růst hlavních druhů odpadu.
Akce dokumentů