volgende
vorige
items
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Afval en grondstoffen - bericht 5

Taal wijzigen:
SOER 2010 Message (Deprecated) Gepubliceerd 06-09-2013
De milieudruk die door de consumptie- en productiepatronen in Europa wordt veroorzaakt en die mogelijk tot schade aan ecosystemen en de menselijke gezondheid zal leiden, is tot ver buiten de grenzen van Europa voelbaar. De meeste voorspellingen wijzen op een verdere toename van het gebruik van grondstoffen zowel in de EU als wereldwijd, waarbij ook de belangrijkste afvalstromen zullen toenemen.
Documentacties