następne
poprzednie
pozycje

Użytkowanie gruntów - wiadomość 1

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-11-28
Grunty są zasobem ograniczonym, przy czym sposób ich użytkowania stanowi jeden z głównych czynników zmian środowiskowych i wywiera znaczący wpływ na jakość życia i ekosystemów oraz na zarządzanie infrastrukturą. Z kolei zmiany środowiskowe będą w coraz większym stopniu wywierać wpływ na sposób, w jaki Europejczycy użytkują grunty, w miarę jak społeczności będą pracować na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich.

Permalinks

Akcje Dokumentu