dalje
prethodno
stavke

Kvaliteta slatkovodnih - važna poruka 1

Promijenite jezik
SOER 2010 Message (Deprecated) Objavljeno 2013-09-06
Europske slatke vode sadrže određeni broj onečišćivača među kojima su hranjive tvari, metali, pesticidi, patogeni mikroorganizmi, industrijske kemikalije i lijekovi. Ove tvari mogu štetno utjecati na vodne ekosustave, smanjujući staništa i uzrokujući gubitak slatkovodne flore i faune. Loša kakvoća vode može biti i razlog za brigu za ljudsko zdravlje.
Radnje vezane za dokument