volgende
vorige
items

Zoetwater kwaliteit - bericht 1

Taal wijzigen:
SOER 2010 Message (Deprecated) Gepubliceerd 06-09-2013
De zoetwatermeren van Europa bevatten een aantal verontreinigende stoffen, zoals nutriënten, metalen, pesticiden, pathogene micro-organismen, industriële chemicaliën en farmaceutische stoffen. Deze kunnen nadelige gevolgen voor aquatische ecosystemen hebben doordat ze habitats aantasten en tot de teloorgang van zoetwaterflora en –fauna leiden. Een slechte waterkwaliteit kan ook risico's voor de menselijke gezondheid meebrengen.
Documentacties