следващ
предишен
елементи

Изменение на климата - Основни факт 3

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 28-11-2010
До момента 11 европейски държави и няколко отделни региона и градове са приели стратегии за адаптиране към изменението на климата.

Permalinks

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ