naslednji
prejšnji
zadetki

Vode in morsko okolje

Iz danes objavljenega letnega poročila o kakovosti kopalnih voda je razvidno, da je leta 2021 skoraj 85 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Ocena razkriva, kje lahko plavalci to poletje najdejo najkakovostnejša kopališča po vsej Evropi. Ocena, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 21 859 kopališč po vsej Evropi. V oceno za leto 2021 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.

Pomorski promet ima in bo tudi v prihodnje imel ključno vlogo v svetovni in evropski trgovini in gospodarstvu. V zadnjih letih je pomorski sektor sprejel pomembne ukrepe za ublažitev vplivov, ki jih ima na okolje. Glede na predvideno povečanje obsega svetovnega pomorskega prometa novo poročilo prvič v celoti razkriva vpliv sektorja pomorskega prometa EU na okolje in opredeljuje izzive za doseganje trajnosti.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta