Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 22.04.2016
Namen ocen agencije EEA o odpadkih in materialnih virih je podpirati razvoj politik o trajnostni porabi in proizvodnji, vključno z izvajanjem tematskih strategij o trajnostni rabi naravnih virov, preprečevanju odpadkov in recikliranju. Dejavnosti vključujejo spremljanje in razvoj kazalnikov, ocenjevanje učinkovitosti politik o odpadkih in virih ter opredeljevanje najboljših praks.

Delo agencije EEA o odpadkih in materialnih virih vključuje:

Skupina za trajnostno porabo in proizvodnjo vodi delo agencije EEA na področju odpadkov in materialnih virov. Dejavnosti se izvajajo s sodelovanjem s Tematskim centrom agencije EEA za upravljanje virov in ravnanje z odpadki (ETC/SCP) in v sodelovanju z mrežo držav EEA (Eionet). Eurostat zbira podatkeo okolju, od leta 2008 pa bo gostil okoljska podatkovna središča o virih, izdelkih in odpadkih.

 

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100