Trajnostni prehod

Evropa svojih ciljev do leta 2030 ne bo dosegla brez nujnih ukrepov v naslednjih desetih letih, s katerimi bo obravnavala skrb vzbujajoč tempo izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večje učinke podnebnih sprememb in čezmerno porabo naravnih virov. Najnovejše poročilo z naslovom State of the Environment (poročilo o stanju okolja), ki ga je Evropska agencija za okolje (EEA) objavila danes, ugotavlja, da se Evropa spoprijema s tako obsežnimi in nujnimi okoljskimi izzivi, kakršnih še ni bilo. Vendar pa hkrati navaja, da razlog za upanje še obstaja, in sicer zaradi večje ozaveščenosti javnosti o potrebi po prehodu na trajnostno prihodnost, tehnoloških inovacij, rastočih pobud skupnosti in okrepljene dejavnosti EU, kot je evropski zeleni dogovor.

Naš način proizvodnje in potrošnje hrane in energije ter način prevoza potnikov in blaga imata velik vpliv na naše okolje, podnebje in zdravje. Evropska agencija za okolje s svojim novim fotografskim natečajem z naslovom „Trajnostno vaš“ vabi vse Evropejce, naj pošljejo svoje fotografije, ki upodabljajo izzive in možnosti, kako narediti naš način prehranjevanja, porabe energije in mobilnosti bolj trajnosten.

Brskanje kataloga