O okoljski tehnologiji

Stran poteklo Zadnja sprememba 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Glede na to, da se cena nafte vztrajno zvišuje in da naraščajoče emisije ogljikovega dioksida še naprej vplivajo na zemeljsko podnebje in ekosisteme, je spodbujanje okoljskih tehnologij postalo nujno za doseganje bolj trajnostnega razvoja naših gospodarstev.

Okoljske tehnologije zagotavljajo rešitve za zmanjšanje materialnih vložkov, omejitev porabe energije in emisij, predelavo dragocenih stranskih proizvodov in čim večje zmanjšanje težav v zvezi z odstranjevanjem odpadkov. Krepijo ekološko učinkovitost ali, povedano drugače, „naredijo več z manj“, podpirajo uporabo sistemov okoljskega ravnanja in naredijo proizvodne procese čistejše.

Evropa ima na voljo velike priložnosti za boljšo uporabo najnovejših tehnologij pri porabi energije ter uporabi prometa in materialov. Evropska podjetja so še posebno uspešna pri pridobivanju obnovljivih virov energije, ravnanju z odpadki in recikliranju, kjer imajo 40- odstotni in 50- odstotni svetovni tržni delež.

Okoljske tehnologije se uporabljajo tudi za zbiranje informacij o okolju – spremljanje in zbiranje podatkov za opredelitev prisotnosti onesnaževal, sprememb prekritja tal ali odkrivanje učinkov na človeško zdravje z biološkim monitoringom.

Okoljske tehnologije imajo zmožnost, da v naslednjem desetletju prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 25–80 %, tanjšanju ozonskega plašča za 50 % ter zakisljevanju in evtrofikaciji za največ 50 %. Izziv za vodno industrijo je razviti nove in stroškovno učinkovite tehnologije, ki upoštevajo tudi okoljske zunanje dejavnike in energetske vidike. Pomembna tehnološka izboljšanja in širitev trga se pričakujejo tudi za manjše rešitve v zvezi s pridobivanjem energije iz odpadkov in razvoj majhnih energetskih sistemov na podlagi biomase.

Za uresničitev zmožnosti okoljskih tehnologij je treba vzpostaviti večjo tržno sprejemljivost. Nezadostna ozaveščenost o resničnih stroških pridobivanja, uporabe in ravnanja z materiali in energijo je še vedno velika ovira za obširnejše izvajanje številnih ekoloških inovacij.

Stranke in vlagatelji morajo natančneje poznati koristi, ki jih prinašajo različne tehnologije v zvezi z učinkovitostjo in okoljem, da lahko z zaupanjem kupijo in financirajo izdelke, ki so pogosto novi na trgu. V podporo temu oblikovalci politik v Evropi zdaj razpravljajo, kako preverjati te tehnologije.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100