O scenarijih in projekcijskih študijah

Stran poteklo Zadnja sprememba 24.02.2017
Topics: ,
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Težave, kot so podnebne spremembe, zmanjšanje biotske raznovrstnosti in raba naravnih virov, imajo dolgoročne posledice, ki zahtevajo dolgoročne politične rešitve. Za sprejemanje ozaveščenih strateških odločitev je treba predvideti, kaj nas čaka v prihodnosti, ter razumeti sedanji, nastajajoči in skriti razvoj dogodkov. Če želimo resno obravnavati trajnost Evrope, moramo preseči pogled na dva zakonodajna cikla in storiti še več. Vendar pa dolgoročni pogled zahteva širšo perspektivo: ključni izzivi, s katerimi se srečuje Evropa, se lahko sčasoma bistveno spremenijo. Okoljski scenariji, napovedi in druge vrste projekcijskih študij nam pomagajo obravnavati prekinitve in negotovosti prihodnjega razvoja dogodkov ter oblikovati politike, ki se lahko zoperstavijo času.

 

V zadnjih desetletjih so se v mednarodnih organizacijah, vladah, podjetjih in nevladnih organizacijah zelo veliko izvajale projekcijske študije, kot so scenariji in napovedi.

Dobro znani so dolgoročni scenariji o emisijah Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC). Ti scenariji se na široko uporabljajo za analizo podnebnih sprememb, njihovih učinkov in možnosti za ublažitev ter za podporo mednarodnim pogajanjem o določitvi dolgoročnih ciljev.

Še en pomemben primer jeocena ekosistemov v novem tisočletju, v kateri so bili razviti scenariji za analizo rezultatov za globalne storitve ekosistemov v različnih prihodnjih razmerah. Program Združenih narodov za okolje (UNEP) uporablja svoje scenarije iz svetovnih poročil o stanju okolja (Global Environment Outlook) za zasnovo dolgoročnih analiz. Glavne mednarodne organizacije , kot so  Svetovna banka, Mednarodna agencija za energijo in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), prav tako pogosto objavljajo dolgoročne projekcije in analize.

Na voljo ni nobenega standardnega recepta za analiziranje prihodnosti. Analiza je lahko zgolj kvantitativna, pri čemer se uporabijo podatki in (matematični) modeli za napovedovanje prihodnjih smernic in analiziranje njihovih negotovosti (kar je znano tudi kot analiza možnosti), lahko se uporabi kombinacija kvantitativne in kvalitativne analize v obliki poročil, diagramov in podob. Temelji pa lahko tudi samo na kvalitativni analizi.

Razmišljanje o prihodnosti zahteva razmišljanje o nadomestnih možnostih. Prihodnost je polna negotovosti, zgodi se lahko veliko stvari. V zvezi s tem so scenariji močna orodja, saj pomagajo razmišljati „zunaj okvira“. Scenariji niso niti predvidevanja niti napovedi. So verjetni opisi tega, kar lahko prinese prihodnost našim organizacijam, našim vprašanjem, našim državam in celo našemu svetu na podlagi predlogov „če takrat“. Značilen okoljski scenarij vključuje predstavitev začetnega stanja in zgodbo, v kateri so opisane ključne gonilne sile in spremembe, ki prinašajo podobo prihodnosti.

Na primer, scenariji PRELUDE agencije EEA nam pomagajo preoblikovati naše sedanje pristope k biotski raznovrstnosti in varstvu krajine. Izpostavljajo številne dejavnike, ki bi lahko ogrozili srednjeročno in dolgoročno uspešnost in učinkovitost pristopov, na primer demografske in podnebne spremembe.

 

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100