Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Delo agencije EEA je povezano predvsem z Direktivo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Podpira Evropsko komisijo pri upravljanju podatkov o hrupu in ocenjevanju izpostavljenosti hrupu.

Na podlagi Direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa je treba poročati o več podatkovnih tokovih. Agencija EEA je na začetku leta 2007 Komisiji pomagala razviti predlog za mehanizem elektronskega poročanja, ki je usklajen s sistemom poročanja agencije EEA. Informacije, ki so jih doslej sporočile države članice, je pregledala agencija EEA, na voljo pa so na spletni strani Komisije CIRCA.

Agencija EEA je leta 2001 objavila prvo oceno števila ljudi, ki so izpostavljeni prometnemu hrupu. Ta kazalnik je bil razvit na podlagi mehanizma agencije EEA za poročanje o prometu in okolju (TERM).

Naslednja ocena izpostavljenosti hrupu bo temeljila na informacijah, ki jih sporočijo države članice do konca leta 2007 na podlagi Direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. To bo prvič, da bodo države poročale o izpostavljenosti nekaterim ravnem hrupa. V skladu s to direktivo mora Komisija oblikovati podatkovno zbirko sporočenih informacij. Agencija EEA podpira to delo.

Agencija EEA vodi delovno skupino EU o ocenjevanju izpostavljenosti hrupu, ki je na podlagi Direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa razvila navodila za kartiranje hrupa. Agencija EEA tesno sodeluje z Evropskim tematskim centrom za rabo zemljišč in prostorske informacije ter mrežo držav agencije EEA (Eionet).

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100