O hrupu

Stran poteklo Zadnja sprememba 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Okoljski hrup vpliva na velik del Evropejcev. Javnost ga dojema kot eno izmed glavnim okoljskih težav. Vplivi hrupa na ljudi so lahko fiziološki in psihološki, saj posega v osnovne dejavnosti, kot so spanje, počitek, študij in komunikacija. Čeprav so ti vplivi na zdravje ljudi znani že dolgo, pa novejše raziskave kažejo, da nastanejo pri nižjih stopnjah hrupa, kot se je domnevalo prej.

Okoljski hrup – neželen ali škodljiv zunanji zvok – se širi tako v smislu trajanja kot geografske pokritosti. Hrup je povezan s številnimi človekovimi dejavnostmi, največji vpliv pa ima cestni, železniški in letalski hrup. To je zlasti težava za mestno okolje; približno 75 % evropskega prebivalstva živi v mestih, obseg prometa pa še vedno narašča. Pregledi v državah kažejo, da v številnih evropskih državah narašča število pritožb v zvezi z okoljskim hrupom.

Ker je okoljski hrup obstojen in neizbežen, mu je izpostavljen bistven delež prebivalstva. V Zeleni knjigi EU Prihodnja politika o hrupu je navedeno, da približno 20 % prebivalstva EU trpi zaradi stopenj hrupa, za katere zdravstveni strokovnjaki menijo, da so nesprejemljive, tj. ki lahko povzročijo razdraženost, motnje spanja in škodljive vplive na zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da je približno 40 % prebivalstva v EU izpostavljenega stopnjam hrupa cestnega prometa, ki presegajo  55 dB(A), in da je več kot 30 % prebivalstva ponoči izpostavljenega stopnjam, ki presegajo 55 dB(A).

Količinska opredelitev povezanih nevarnosti za zdravje, ki jih povzroča okoljski hrup, pomeni nastajajoč izziv za oblikovalce politik. Izpostavljenost hrupu privede ne samo do motenj spanja, razdražljivosti in motenj sluha, temveč tudi do drugih zdravstvenih težav, kot so bolezni srca in ožilja. Breme bolezni, ki jih povzroča okoljski hrup, še ni bilo količinsko opredeljeno. Svetovna zdravstvena organizacija trenutno razvija študijo, v kateri so obravnavane posledice hrupa za zdravje.

Poleg tega so učinki hrupa okrepljeni, kadar sovpadejo z drugimi okoljskimi povzročitelji obremenitev, kot so onesnaževanje zraka in kemikalije. To lahko še zlasti velja na mestnih območjih, na katerih soobstaja večina teh povzročiteljev obremenitev.

Hrup vpliva tudi na prostoživeče živalske in rastlinske vrste. Treba je še naprej preučevati obseg posledičnih dolgoročnih učinkov, na primer spremembo migracijskih poti in selitev živali z njihovih priljubljenih prehranjevalnih in razmnoževalnih območij.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100