Obale in morja

Spremeni jezik
poteklo
This page was archived on 04.10.2017 with reason: A new version has been published

Človekove dejavnosti povzročajo v obalnih in morskih ekosistemih okoljske spremembe brez primere. Pritiski ribištva, onesnaževanje s kopenskimi in morskimi viri onesnaževanja, urbanizacija, izguba in slabšanje stanja dragocenih habitatov ter invazije tujerodnih vrst se večajo po vsem svetu. Podnebne spremembe bodo vse te vplive verjetno še poslabšale. More

Key facts and messages

Brskanje kataloga

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100