naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Evropejci bodo tudi to poletje uživali v visokokakovostnih kopalnih vodah

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 13.05.2015 Zadnja sprememba 03.06.2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
95 % kopališč v Evropski uniji, na katerih so bile v letu 2014 opravljene meritve kakovosti vode, je zadostilo minimalnim standardom. Kakovost vode na 83 % kopališč je bila odlična, kar je skoraj 1 odstotna točka več kot leta 2013.

Veseli me, da je kakovost evropskih kopalnih voda vseskozi zelo visoka in da se še izboljšuje. Poročilo kaže, da ambiciozne, dobro opredeljene in dobro izvedene politike prinašajo rezultate in povečujejo kakovost našega življenja.

Hans Bruyninckx, Izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Vsa kopališča na Cipru, v Luksemburgu in na Malti so imela odlično kakovost vode. Tem državam so sledile Grčija (97 %), Hrvaška (94 %) in Nemčija (90 %), ki so vse imele velik delež kopališč z odlično kakovostjo vode. Le nekaj manj kot 2 % evropskih kopališč ni izpolnilo minimalnih standardov iz direktive o kakovosti kopalnih voda in so bila ocenjena kot „slabe kakovosti“.

To so rezultati letnega poročila o kakovosti kopalnih voda Evropske agencije za okolje in Evropske komisije, v katerem se primerja kakovost vzorcev kopalnih voda z več kot 21 000 morskih, jezerskih in rečnih kopališč v EU, Švici in Albaniji v letu 2014. Agencija je skupaj s poročilom objavila tudi interaktivni zemljevid z rezultati posameznih kopališč.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal: „V določenem obdobju smo vsi turisti in preživimo nekaj časa na plaži. Čiste in varne kopalne vode so seveda pomembne za naše zdravje in dobra novica je, da se kakovost kopalnih voda še naprej izboljšuje. Ko se naslednjič odpravite na katerega od evropskih kopališč, ne pozabite, da ima Unija pomembno vlogo pri ohranjanju varne in čiste vode!“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx pa je pripomnil: „Veseli me, da je kakovost evropskih kopalnih voda vseskozi zelo visoka in da se še izboljšuje.Poročilo kaže, da ambiciozne, dobro opredeljene in dobro izvedene politike prinašajo rezultate in povečujejo kakovost našega življenja.“

Kakovost kopalnih voda v letu 2014: glavne ugotovitve

  • Več kot 95 % kopališč je zadostilo minimalnim zahtevam, 83 % pa je doseglo strožjo raven „odlične“ kakovosti vode. Kakovost vode je bila ocenjena kot slaba na samo 409 kopališčih, kar predstavlja manj kot 2 % vseh kopališč.
  • Največ kopališč s slabo kakovostjo vode je bilo v Italiji (107 kopališč, 2 %), Franciji (105 kopališč, 3 %) in Španiji (67 kopališč, 3 %).
  • Na splošno se morska kopališča uvrščajo visoko, saj jih je v Uniji minimalne standarde izpolnilo skoraj 97 %, več kot 85 % pa jih je dobilo odlično oceno. Kakovost vode na vseh morskih kopališčih v Sloveniji, na Malti in Cipru je bila ocenjena odlično.
  • Za primerjavo, 91 % jezerskih in rečnih kopališč je zadostilo vsaj minimalnim standardom, več kot 78 % pa jih je bilo odlične kakovosti. Vsa jezerska in rečna kopališča v Luksemburgu in Bolgariji so dobila odlično oceno. Tema državama sledi Danska s 95 % jezerskih kopališč odlične kakovosti. Od skupno skoraj 2 000 jezerskih in rečnih kopališč v Nemčiji jih je odlično oceno dobilo 92 %.

Ozadje

Lokalni organi zbirajo vzorce vode na izbranih kopališčih skozi celotno kopalno sezono. Vzorci so nato testirani za dve vrsti bakterij, ki kažeta na onesnaženost iz odplak ali živinoreje. Onesnažena voda lahko vpliva na zdravje ljudi, saj lahko ob zaužitju povzroči želodčne težave in drisko.

Glede na ugotovljeno stopnjo prisotnosti bakterij se kakovost kopalnih voda opredeli kot „odlična“, „dobra“, „zadostna“ ali „slaba“. Agencija letno poročilo pripravi na podlagi podatkov iz prejšnje kopalne sezone. Letošnje poročilo torej temelji na podatkih, zbranih poleti leta 2014, in kaže pričakovano kakovost kopalne vode v letu 2015.

Več informacij:

Permalinks

Geographic coverage

Topics