naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kje lahko dostopam do podatkov o toplogrednih plinih glede na vire in države?

HelpCenter FAQ

Podatki o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov, ki jih države članice agencije EEA sporočajo Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in EU/EEA v okviru mehanizma za spremljanje emisij toplogrednih plinov v EU (države članice EU), so na voljo v pregledovalniku podatkov o toplogrednih plinih agencije EEA. Ta pregledovalnik prikazuje zadnje emisije, sporočene v letnih evidencah toplogrednih plinov, in uporabnikom omogoča razvrščanje podatkov glede na državo, sektor, leto in toplogredni plin. Popolne evidence toplogrednih plinov, ki jih je Evropska unija predložila UNFCCC in na katerih temeljijo emisije, prikazane v tem pregledovalniku, so dostopne na strani agencije EEA z evidencami toplogrednih plinov.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta